Filip Schmidt

Co już zdziałałem


1. Zielone Jeżyce: zrekultywowane skwery, zieleń przyuliczna, projekt dla Kościelnej

Zieleń przyuliczna jest dla osiedli położonych w centrum niezwykle ważna. Tymczasem co roku padają kolejne drzewa, a wiele skwerów jest zaniedbanych. W trakcie pracy w Radzie Osiedla udało mi się przekonać radnych do przeznaczania co roku ok. 20% budżetu na jeżycką zieleń. Dzięki temu, wspólnie z Wydziałem Terenów Zieleni ZDM, można było zaprojektować i wykonać wiele nowych zasadzeń oraz zaopiekować się wieloma jeżyckimi skwerami. Przez trzy lata udało mi się zadbać przede wszystkim o:

 • rekultywację skweru przy skrzyżowaniu ul. Gorczyczewskiego i Jackowskiego;

 • rekultywację zieleni przy ul. Bukowskiej między Polną a Przybyszewskiego;

 • rekultywację zieleni przy skrzyżowaniu ul. Zwierzynieckiej i Mickiewicza;

 • rekultywację skweru przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiego (w trakcie realizacji);

 • przygotowanie projektu rekultywacji skweru przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Janickiego (do realizacji w 2019 r.);

 • doprowadzenie do zorganizowania konkursu na projekt rewitalizacji wnętrza ul. Kościelnej i przetargu na dokumentację dla pierwszej części prac (do realizacji w 2019 roku): wewnątrz owalnicy, między stacją benzynową a Jeżycką pojawią się m. in. piękne ścieżki, małe pagórki i niewielki zbiornik wodny (ok. 440 m2), a zieleń zostanie poddana rekultywacji;

 • szpalery drzew przy ul. Zwierzynieckiej;

 • nasadzenia uzupełniające, trawy, krzewy i kwiaty przy kilkunastu ulicach, m. in. przy Dąbrowskiego, Polnej, Szamarzewskiego, Przybyszewskiego, Słowackiego, Zwierzynieckiej, Bukowskiej, Kassyusza.

W prace nad jeżycką zielenią zaangażowani byli też przede wszystkim Maja Jaroszewska, Piotr Urbaniak i Michał Czepkiewicz.


2. Komfort i bezpieczeństwo pieszych


W trakcie działalności w Radzie Osiedla byłem zaangażowany m. in. w:

W te prace angażowali się też inni radni, w szczególności Piotr Urbaniak, Wojciech Augustyniak, Cezary Brudka i Jacek Piotrowski,


3. Wygodny i estetyczny Rynek Jeżycki jako centrum dzielnicy:


Każdy, kto korzysta z Rynku Jeżyckiego, wie, że to magiczne miejsce i prawdziwe centrum Jeżyc. Jednocześnie nietrudno zauważyć, że wymaga ono remontu: stragany są zniszczone, mało praktyczne i niezbyt estetyczne; ścieżki - spękane; chodniki - zniszczone; układ ścieżek - niepraktyczny (np. wąskie wejście od strony Kraszewskiego); a wejście do tramwaju z obecnych przystanków to wyzwanie nawet dla ludzi sprawnych fizycznie.. Dlatego jako Rada Osiedla Jeżyce zainicjowaliśmy konsultacje społeczne i proces projektowy dotyczące rynku, które nadzorowaliśmy wspólnie z Cezarym Brudką. Stworzony w ten sposób projekt zakłada m. in.:

 • nowe, funkcjonalne stragany;

 • nową, naziemną toaletę;

 • ścieżki pozwalające przejść ukośnie między ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego;

 • przystanki wiedeńskie;

 • wspólną przestrzeń na środku targowiska;

 • zielony azyl dla pasażerów ze wspólnymi dla wszystkich przystanków tablicami odjazdowymi.


4. EdukacjaJeżyckie szkoły mają wielki potencjał, ale miasto w zbyt małym stopniu dostrzega specyfikę szkół śródmiejskich i stojące przed nimi wyzwania, wynikające m. in. ze zmian ludnościowych na Jeżycach. Przez ostatnie trzy lata co roku zadbaliśmy jako Osiedle Jeżyce o to, aby:


 • w każdej szkole odbywały się półkolonie, koła naukowe i zajęcia dodatkowe

 • wspierać Młodzieżową Radę Jeżyków i konsultacje z dziećmi

 • stworzyć wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami programu działań ulepszających codzienne funkcjonowanie i wizerunek jeżyckich szkół podstawowych;

 • organizować wspólne akcje, takie jak pochód "Sąsiedzi do kupy";

 • finansować projekty edukacyjne, takie jak wielotygodniowe tworzenie przez uczniów spektaklu w formie „Teatru Forum”, który zostanie wystawiony przed mieszkańcami Jeżyc;

 • zawiązać współpracę między szkołami a Centrum Sztuki Dziecka i Teatrem Nowym;

 • wspierać szkoły w remoncie ich infrastruktury. W prace na rzecz jeżyckiej edukacji angażowaliśmy się wspólnie z Olą Sołtysiak-Łuczak i Agatą Wojtczak.


5. Kultura

 • W trakcie ostatnich trzech lat udało się zarówno polepszyć infrastrukturę tego niezwykłego miejsca (zakup ze środków ROJ rzutnika i głośników udostępnianych użytkownikom DT, zakup mebli do foyer, remont instalacji elektrycznej dzięki wnioskowi do PBO, który napisałem wspólnie z współtwórcami Centrum Amarant), jak i sfinansować wiele mających w tym miejscu wydarzeń (na czele z Dniami Jeżyc oraz wydarzeniami dla seniorów). Od kilku miesięcy zabiegam o zachowanie bezpłatnego charakteru korzystania z tego miejsca po tym, jak wprowadzono częściową odpłatność dla wielu sal.