Filip Schmidt

Co chciałbym zdziałać

Jako radny osiedlowy chciałbym realizować program koalicji Odnawiamy Jeżyce.W szczególności chciałbym zadbać o:

1. Zielone Jeżyce2. Uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu:
  • bezpieczne przejścia dla pieszych i stworzenie brakujących przejść (m. in. przy ul. Dąbrowskiego przy Rossmanie i wielu innych miejscach oznaczonych i opisanych na osobnej mapie);

  • wyniesione przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Polnej z Szamarzewskiego;

  • przebudowę ul. Jackowskiego zgodnie z przygotowanym projektem (zob. wizualizacje);

  • zmianę organizacji ruchu na ul. Mickiewicza, zgodnie z przygotowanym projektem lub jego zmodyfikowaną wersją;

  • zmiany na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej zgodnie z opracowaną koncepcją, poddaną konsultacjom i poprawioną (stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Jeżyckiej i Mickiewicza; stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych przez ul. Poznańską przy skrzyżowaniach z ulicami Żurawia, Wąską, Kochanowskiego i Mickiewicza oraz przez ul. Jeżycką przy skrzyżowaniach z ulicami Kochanowskiego, Nad Bogdanką i Mączną; zwężenie ulic do jednego pasa, z wyjątkiem fragmentów przed ul. Kościelną (Jeżycka) i Roosevelta (Poznańska); wyniesienie skrzyżowań przy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, w tym co najmniej skrzyżowania ul. Poznańskiej ze Strzałkowskiego i Mylną).

3. Rozwój jeżyckich szkół podstawowych


…zgodnie z opracowanym w tym roku programem rozwoju jeżyckiej edukacji, w tym zwłaszcza:

  • rozwój przyszkolnych boisk i placów zabaw – kontynuacja rozpoczętych już prac;

  • intensyfikację współpracy szkół z instytucjami kultury, zwłaszcza z Teatrem Nowym oraz innymi jeżyckimi podmiotami, takimi jak Zakład Makerspace i jeżyckie NGO;

  • wsparcie dla Młodzieżowej Rady Jeżyków i organizowanie z nimi przedsięwzięć, takich jak tegoroczny pochód „Sąsiedzi do kupy”;

Te elementy programu, które dotyczą infrastruktury, można też obejrzeć na mapie.